Siz cavab man ki, sizə belə gəlir, «OK», ancaq səndən deyil, belə ki, bir çox baş verir, belə ki, siz çıxın ona

Mən sizi eşitmək istəyirəm

About