ünsiyyət

İnsan məzmun, ünsiyyət üçün daha geniş, daha heyvan

Əsas şəxsiyyətlərarası münasibətlərin bir ünsiyyət tələbatı insan kimi sosial, ağıllı varlıqlar kimi daşıyıcısı şüurunÜnsiyyət prosesi şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı, ehtiyacları əlaqə subyektlərinin və yönəldilmiş məmnun bu tələbatının. Rolu və intensivliyi ünsiyyət müasir cəmiyyətdə daim artır, çünki həcminin artması ilə informasiyanın daha intensiv olur proseslər bu informasiya mübadiləsi sayı artır texniki vasitələrin üçün belə mübadiləsi. Bundan başqa sayı artır, insanların, peşəkar fəaliyyəti ilə bağlı olan ünsiyyət, yəni olan peşə növü"insan - insan". Psixologiya ayırırlar mühüm aspektləri ünsiyyət: məzmunu, məqsədi və vasitələri. Məzmun ünsiyyət - bu məlumatlar ünsiyyət zamanı ötürülən bir canlı məxluq başqa.

İnsanlar mübadiləsi, bir-biri ilə informasiya təmsil edən bilik dünyanın bölünür təcrübə, qabiliyyət və bacarıqları var.

Məqsədi ünsiyyət - bu, nədən ötrü mən canlı varlıq meydana çıxır, bu cür fəallığın. Heyvanların ola bilər, məsələn, təhlükə barədə xəbərdarlıq edir. İnsan məqsədləri ünsiyyət daha çoxdur. Və əgər heyvanların məqsədi ünsiyyət, adətən, bağlı məmnuniyyətlə bioloji ehtiyaclarını, insan onlar təmsil vasitə ödəmək, bir çox müxtəlif ehtiyacları var: sosial, mədəni, idrak, yaradıcılıq, estetik, intellektual ehtiyaclarını artım və mənəvi inkişaf və s. Ünsiyyət vasitəsi - bu üsulları, kodlaşdırılması, ötürülməsi, emalı və parol çözme ötürülən məlumat prosesində ünsiyyət.

Məlumat verilə bilər köməyi ilə birbaşa bədən əlaqə, məsələn, əlaqə əlləri ilə; onun olar ötürmək və qəbul etmək məsafədə vasitəsilə duyğu orqanları, məsələn, seyr hərəkətləri, digər şəxsin və ya dinləmək istehsal onlara səs siqnalları.

Bu istisna olmaqla, bütün məlumatlar bir təbiət yolları, informasiyanın ötürülməsi, var, insan var, və digər ixtira onun özü, - bu, dil, yazı (mətnlər, çertyojlar, sxemlər və s.), eləcə də müxtəlif texniki vasitələr yazıları, ötürülməsi və saxlanması məlumat. İnsanların ünsiyyəti olur və. Qeyri-şifahi növüdür - bu ünsiyyət olmadan istifadə dil vasitələrinin, yəni köməyi ilə və gestures; onun nəticəsidir - bu, toxunma, vizual, işitsel və olfaktör şəkillər, aldığı başqa bir fərdin. rabitə vasitəsilə baş verir, hər hansı bir dil. Ən ünsiyyət formaları var bir insanın bir fitri; köməyi ilə onlardan nəfər çalışır, qarşılıqlı emosional səviyyədə, özü də deyil, yalnız özünüz bu, həm də digər canlı canlılar. Bir çox ali heyvan (məsələn, meymun, it, yunus) kimi insan malik qabiliyyəti ilə ünsiyyət özünə oxşar. ünsiyyət xas yalnız insana. O, var daha geniş imkanlara, çox qeyri-şifahi növüdür. Xüsusiyyətləri ünsiyyət, təsnifatı üzrə L, aşağıdakılardır: əlaqə yaransın arasında əlaqənin tərəfdaşları ilə ünsiyyət, hazır qəbulu və verilməsi məlumat; informasiya - yeni məlumat almaq; yüksəlişin təkanverici - stimullaşdırılması fəaliyyəti üzrə tərəfdaş ünsiyyət, istiqamətləndirici onun yerinə bu və ya digər fəaliyyət; əlaqələndirmə - qarşılıqlı sürücülük məktəb və razılaşdırılması üzrə fəaliyyət təşkilatının birgə fəaliyyəti; nailiyyətdir qarşılıqlı anlaşma - adekvat qavrama mənası mesajları, anlaşma tərəfdaşlar bir-birimizi; mübadiləsi emosiyaların - təşviş və bir tərəfdaş doğru emosional təcrübə; müəyyən münasibətlər maarifləndirmə öz yerini sistemində rol oynayan, işgüzar və digər əlaqələrin cəmiyyətin; göstərilməsi təsir dəyişiklik vəziyyətinin üzrə tərəfdaş ünsiyyət - davranış, dizayn, fikir, qərar və sair.

İnsan ünsiyyəti çox konkret və rəngarəng məzmunu

Strukturunda ünsiyyət ayırırlar üç-biri ilə əlaqəli olan tərəflər: ) kommunikativ - informasiya mübadiləsi arasında fərdlər; ) interaktiv - qarşılıqlı arasında fərdlər; ) - qarşılıqlı qavrama tərəfdaşları ilə ünsiyyət qurulması və bu əsasda qarşılıqlı anlaşma. Haqqında danışmaq zaman rabitə, ünsiyyətdə, ilk növbədə, nəzərə var ki, ünsiyyət prosesində insanlar mübadiləsi öz aralarında müxtəlif təsəvvürlər, ideyalar, maraqları, hisslər və s.

Amma prosesi baş vermir, sadəcə, hərəkət məlumat kimi cihaz, aktiv mübadiləsi ondan.

Əsas xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, insanlar prosesində informasiya mübadiləsi birinə təsir edə bilər. Bakı prosesi anadan əsasında müəyyən birgə fəaliyyət və bilik mübadiləsi, ideyalar, hisslər və s. nəzərdə tutulur ki, bu cür fəaliyyət mütəşəkkildir. Psixologiya ayırırlar iki növ qarşılıqlı: kooperasiya (əməkdaşlıq) və müsabiqə (münaqişə). Belə ki, rabitə - bu proses qarşılıqlı insanlar arasındakı zamanı onun meydana çıxır, özünü göstərir və şəxsi münasibətlər formalaşır. Ünsiyyəti nəzərdə tutur mübadiləsi fikirləri, hissləri, həyəcanları. Prosesində ünsiyyət insanlar bilərəkdən və ya bilmeden təsir psixi vəziyyətini, hisslərini, fikir və əməlləri bir-birinə. Xüsusiyyətləri ünsiyyət çox müxtəlifdir, bu həlledici şərti təşəkkül hər bir insan kimi, bir şəxsiyyət, həyata öz şəxsi məqsədləri və ödəmək üçün bir sıra ehtiyacları var. Ünsiyyət təşkil edir, daxili mexanizmi birgə fəaliyyət insanlar və ən mühüm məlumat mənbəyi, insan üçün.
video ilə tanışlıq telefonlar chat rulet yaş chat rulet ilə telefon pulsuz video chat rulet qeydiyyat olmadan video qızlar video ruslar tanışlıq video tanışlıq moskva qızlar təsadüfi tanışlıq video video tanışlıq qadın